นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
24 มีนาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 เมษายน 2565

242


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566
7 พฤษภาคม 2564

386


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา
7 พฤษภาคม 2564

284


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖
7 พฤษภาคม 2564

364


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
7 พฤษภาคม 2564

313


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7 พฤษภาคม 2564

290


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่