ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบางปู

400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073-491315 โทรสาร : 073-491315

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bangpu2561.tani@gmail.com

Google Map
เดินทางไปทต. บางปู