คณะผู้บริหาร
 • นายนิอัฮหมัดลุตฟี นิเดร์หะ

  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

  โทร. 0817664707

 • นายมูฮามัดรอสดี สามะ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู

  โทร. 089-8777555

 • นายวันอาซัน แวโด

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู

  โทร. 0898777555

 • นายฮาดี ดอฆอ

  เลขานุการนายกเทศมาตรี

  โทร 092-2895358

 • นายชนก บุญปถัมภ์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  โทร 0819639472