เทศบาลตำบลบางปู

เทศบาลตำบลบางปู

400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491315 โทรสาร : 073-491315
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05940902@dla.go.th