มัลติมีเดีย
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู จ.ปัตตานี
30 พฤศจิกายน 544
NBT News ตอน ชุมชนท่องเที่ยวบางปู
9 มีนาคม 2564