หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางจำปา นิลวงศ์

  ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

  โทร 0814780166

 • นายอับดุลเราะห์มาน วาอายีตา

  รองปลัดเทศบาล

  โทร 0813680199

 • นางแวรอฮานี แวเดร์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  โทร 0819693457

 • นายนิรันดร์ แวจูนา

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร 0840677788

 • นางนงลักษณ์ ดิษฐ์เอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 0819694802