การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งเทศบาลตำบลบางปู เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
31 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ Dos&Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลบางปู เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
29 มีนาคม 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งเทศบาลตำบลบางปู เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ Dos&Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา<br>และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 544

85


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 พฤศจิกายน 542

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ