รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
2 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
30 พฤศจิกายน 542

0


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ได้ที่นี่

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
30 พฤศจิกายน 542

0


 
ขอขอบคุณ สำหรับทุกคะแนนที่ แสดงความคิดเห็น ทางหน่วยงานของเรา
จะนำความคิดเห็นของท่านไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------