การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565)
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <br> (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2564)
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ