การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
22 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ