ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตําบลบางปู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ