แผนอัตรากำลัง
กรอบอัตรากำลังสามปี ระหว่างปี 2567-2569
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
12 มีนาคม 2564

433


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ