ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-06

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ

ปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ หมู่ที่ 4 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-08-30

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะขาม-กูโบว์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-18

องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

ซื้อวัสดุตกแต่งเรือพระ ตามโครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีชักพระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่าย (Lan) อาคารใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

2023-09-12

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-06

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พนักงานออฟฟิศ รู้ทัน ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม(Office syndrome) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย

จ้างเหมาจัดทำสนาม (ฟุตบอล,แชร์บอล,ตะกร้อ) ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน อบต.ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-08

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์กีฬาในร่มตำบลจะรัง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-17

เทศบาลตำบลบางปู

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-14

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการสายไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-19

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สำนักปลัด เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-13