ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิสประชาถึงถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
19 มกราคม 2564

1338


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโรงเรียนเลิสประชาถึงถนนกูโบร์ดาตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ได้ที่นี่