ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 สิงหาคม 2566

761