ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC
8 สิงหาคม 2566

728


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC ได้ที่นี่