นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 มกราคม 2567

0


ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
2 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู ได้ที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
1 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู ได้ที่นี่