E-Service
วิธีการใช้งานระบบ E- Service กรอกข้อมูลที่จำเป็น (ดอกจันสีแดง) ทุกช่อง
30 มกราคม 2567

0


แจ้งปัญหาไฟฟ้า/ถนน/ทางเท้า/ท่อระบายน้ำ/ป้ายโฆษณา
6 ธันวาคม 2565

0


ระบบให้บริการจองห้องประชุมสำหรับประชาชน
5 เมษายน 2565

0


ระบบยื่นคำร้องขอใช้บริการสูบสิ่งปฏิกูล
5 เมษายน 2565

0


ผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ช่องทางนี้
10 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง ช่องทางนี้ ได้ที่นี่
 

LINE รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ LINE รับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ได้ที่นี่

test
30 พฤศจิกายน 542

0


test

เอกสารแนบ