มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ