กิจการสภา
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
20 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
18 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับกิจการสภา
19 สิงหาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับกิจการสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ