แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลบางปู
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลบางปู ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบางปู
20 มีนาคม 2564

0


กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ของเทศบาลตำบลบางปู

เอกสารแนบ
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
20 มีนาคม 2564

0


ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เอกสารแนบ