สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน
18 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
28 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ