แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
17 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ