การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล<br> ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566
3 เมษายน 2566

29


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ