แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
24 กุมภาพันธ์ 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 เมษายน 2565

191


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
9 ตุลาคม 2563

332


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ