การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.2566
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
คำสั่งเทศบาลตำบลบางปู เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ