ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
876
23 ธันวาคม 2565

วันที่ 21 -22 ธันวาคม 2565 นายนิอัฮหมัดลุตฟี  นิเดร์หะ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทั่วไป ลงพื้นที่ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางปู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่