ภาพกิจกรรม
เวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน
994
20 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เรื่อง เตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคระบาดในเดือนรอมฎอน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมหาแนวทางการปฏิบัติตนในการปฏิบัติศาสนกิจตลอดเดือนรอมฎอน