ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “อำเภอจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข”
1090
18 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม

                     วันที่  30  ตุลาคม  2563  นายนิอัฮหมัดลุตฟี  นิเดร์หะ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมกับอำเภอยะหริ่ง  ศูนย์บริหารราชการประจำตำบลบางปู  และพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง  ร่วมกิจกรรม “อำเภอจิตอาสา  น้อมนำพาสังคมเป็นสุข” โดยมีการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณรอบๆสำนักงานบริหารราชการตำบลบางปู