ตอบกระทู้กระดานสนทนา

หัวข้อ :   รบกวนสอบถาม  6/10/2020 [10:25:44 AM]
IP Adress : 180.183.168.252
 

ต้องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

จากคุณ : ฟาตีหม๊ะ อาแว
 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  6/10/2020 [10:57:52 AM]
 
   

เตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ

1.ใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (รับได้ที่เทศบาล)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2 ฉบับ
4.แสดงเอกสิทธิ์ที่ดิน พร้อมสำเนาเท่าตัวจริง  (โฉนด)   2  ฉบับ
5.ผังบริเวณก่อสร้างอาคาร   2  ชุด
6.แบบก่อสร้างอาค่าร   2 ชุด

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ
ชื่อผู้ตอบกระทู้
เวลา
 เปลี่ยนชุดตัวอักษร
กรอกตัวอักษรและตัวเลขที่ปรากฏบนภาพ